Το Joomla είναι ένα βραβευμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), το οποίο σας επιτρέπει να κατασκευάσετε ισχυρές ιστοσελίδες και online εφαρμογές. Στην ουσία είναι ένα ελεύθερο λογισμικό υπεύθυνο να παρακολουθεί και να κρατάει οργανωμένο κάθε κομμάτι της ιστοσελίδας σας, όπως μια τοπική δημόσια βιβλιοθήκη που οργανώνει και αποθηκεύει τα βιβλία.

 

Το Joomla προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα στην δημιουργία και την διαχείριση ιστοσελίδων. Το μεγαλύτερο από αυτά είναι ότι το Joomla είναι ανοικτό λογισμικό, άρα είναι ελεύθερα διαθέσιμο προς όλους. Κατ’ επέκταση αν μια εταιρεία ή ένας οργανισμός δημιουργήσει μια ιστοσελίδα ή εφαρμογή που βασίζεται σε ανοικτή πλατφόρμα, δεν δεσμεύεται σε μόνιμη συνεργασία με μια εταιρία κατασκευής ιστοσελίδων ή μια κλειστή εφαρμογή, γιατί είναι ελεύθερη να τροποποιηθεί από οποιονδήποτε ορίσει η εταιρεία ή ο οργανισμός.

 

Έτσι, αν κάποιος διαθέτει γνώσεις Joomla μπορεί να δημιουργήσει κάθε είδους και μεγέθους ιστοσελίδες.

Για παράδειγμα:

 

 • Εταιρικές ιστοσελίδες ή διαδικτυακές πύλες

 • Εταιρικά δίκτυα (intranets / extranets)

 • Online περιοδικά, εφημερίδες και εκδόσεις

 • Ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου και online κρατήσεις

 • Κυβερνητικές εφαρμογές

 • Ιστοσελίδες μικρών επιχειρήσεων

 • Ιστοσελίδες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιστοσελίδες οργανισμών

 • Σχολικές ιστοσελίδες

 • Ατομικές ιστοσελίδες

 • Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

 • Πολύγλωσσες ιστοσελίδες

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Joomla